Besplatna dostava za narudžbe veće od 100 KM

POLITIKA PRIVATNOSTI

ZU Apoteka “Mopharm” Mostar – Grad Mostar, koja se nalazi na adresi Husnije Repca bb, registrovana je na osnovu rješenja o registraciji UNIJETI PODATAK od UNIJETI DATUM godine izdatog od strane UNIJETI NADLEŽNI ORGAN.

MBS: UNIJETI PODATAK

JIB: 4227451070001

PDV ID: 27451070001

 

Datum posljednjeg ažuriranja: 2021-04-11

OPĆE ODREDBE

Opća uredba o zaštiti podataka koju je izdala Evropska unija, General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR), koja je stupila na snagu 25.05.2018. godine, je dalji korak u zaštiti prava na privatnost pojedinaca (na primjer, strožije restrikcije u vezi pristanka, pravo na zaborav, vrsti i količini privatnih podataka koji mogu biti korišteni, pristup podacima i sigurnost).

Uz zaštite koje su već bile na snazi neko vrijeme u Evropskoj uniji i u mnogim drugim zemljama širom svijeta, kao takva, zaštita privatnih podataka je uvijek bila visoki prioritet za Apoteku Mopharm.

Ova Pravila i uslovi korištenja web stranice se donose radi lakšeg i jednostavnijeg razumijevanja informacija koje se prikupljaju, kako ih se koristi i kakva su prava posjetilaca i korisnika web stranice i društvenih mreža, kao i opcije u vezi s tim, ali i zbog potrebe usklađivanja sa novim evropskim zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka.

Važno nam je da se osjećate sigurno kupujući na mopharmplus.ba. Apoteka Mopharm Mostar se obavezuje na poštivanje Smjernice i zahtjeve profesionalnog kodeksa ponašanja koji se odnosi se na sve postupke koji uključuju rad i analizu podataka prikupljenih na web stranici kompanije, kao i svu trenutno postojeću zakonsku regulativu na snazi u Bosni i Hercegovini (Zakon o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/06); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 76/11) i Ispravku zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH“, broj 89/11“). 

Apoteka Mopharm ima definisane i obezbjeđene mjere zaštite za privatne i povjerljive informacije o korisnicima web stranice kompanije, svojim uposlenicima, klijentima i drugim fizičkim i pravnim osobama, te iste čuva u diskreciji i ne zloupotrebljava ih. Apoteka Mopharm ima definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, kojima se smanjuje rizik od neovlaštenog pristupa ličnim podacima korisnika web stranice, radnika, klijenata i drugih fizičkih i pravnih osoba.

Lični podaci koje prikupimo biće skladišteni od strane Apoteke Mophram i moći će im pristupiti samo lica odgovorna za marketing kampanje i prodaju proizvoda. Skladište se na sigurnom kod naših hosting i marketing partnera.

U svakom trenutku možete:

 • Podnijeti žalbu nadzornom organu (Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini).
 • Zatražiti pristup ličnim podacima i zatražiti ispravak ili brisanje ličnih podataka.
 • Ograničiti obradu ličnih podataka ili iznijeti prigovor na obradu ličnih podataka.
 • Zahtijevati prenosivost ličnih podataka, ukoliko je nužno.

 

Dodatne informacije vezano za vaše lične podatke koje Apoteka Mopharm skladišti i obrađuje možete dobiti kontaktirajući shop@mopharmplus.ba (ovdje bi trebalo razmisliti o posebnom emailu za Korisničku službu i eventualnom formiranju korisničke službe).

U Apoteci Mopharm, posvećeni smo poštovanju važećih zakona i pravila dobrog marketinga. Ukoliko ste pristali na bilo koju od navedenih usluga, zadržavamo pravo da vam šaljemo ažuriranja naših Uslova prodaje i dostave, bez obzira na to da li ste povukli svoj pristanak ili ne. Nećemo vam slati nikakav drugi tip informacija.

PRIKUPLJANJE I OBRAĐIVANJE LIČNIH PODATAKA

Korištenjem web stranice www.apotekemopharm.ba, kao i online apoteke www.mopharmplus.ba fizičke osobe i pravna lica daju izričitu saglasnost Apoteci Mopharm da prikuplja i vrši dalju obradu njihovih ličnih podataka koje učine dostupnim putem biografije, molbe, pisanog akta ili bilo kojim drugim dokumentima, podacima dostavljenim u svrhu vršenja kupovine putem web-shopa i isporuke proizvoda na adresu kupca. Fizičke osobe i pravna lica daju izričitu saglasnost za prikupljanje i dalju obradu podataka datih u svrhu potencijalnog zaposlenja ili vršenja on-line kupovine. Dostavom u bazu podataka i prijavom u svrhu potrage za poslom korisnik daje saglasnost da lični podaci navedeni u popunjenom obrascu, podnešenoj biografiji, molbi za posao i drugim pratećim dokumentima, budu slobodno korišteni u svrhu kontakta i provjere uslova za potencijalno zaposlenje u Apoteci Mopharm.  

Dostavom podataka u svrhu kupovine putem web-shop opcije na web stranici Mopharm fizička lica daju suglasnost da se dostavljeni podaci mogu iskoristiti u svrhu kompletiranja narudžbe, plaćanja, dostave na adresu, te kontakta u slučaju potrebe za dodatnim informacijama potrebnim za izvršenje kupoprodajne aktivnosti.

Apoteka Mopharm prikuplja podatke:

 • kada posjetite i kupujete na mopharmplus.ba
 • putem telefona ili u našim poslovnicama
 • kada učestvujete u anketama, akcijama ili konkursima
 • kada kontaktirate našu Korisničku službu online ili putem telefona
 • kada se prijavite na naš newsletter (ubaciti link sa uslovima prodaje i dostave)
 • kada ostavite komentar o našim proizvodima

KOJU VRSTU PODATAKA PRIKUPLJA APOTEKA MOPHARM?

U svrhu online prodaje i zadovoljstva kupaca, ciljanog online marketinga, poboljšavanja naših proizvoda i usluga, administrativnih i internih poslovnih svrha, Apoteka Mopharm, PDV broj 27451070001, može prikupljati i obrađivati vaše sljedeće lične podatke:

 • Vaše ime i prezime
 • Vašu adresu
 • Vaš broj telefona
 • Vašu e-mail adresu
 • IP adresu sa koje ste izvršili kupovinu
 • Naziv kompanije

 

Svi podaci će biti tretirani kao povjerljive informacije. Mopharm obrada ličnih podataka počiva na sljedećim pravnim osnovama:

 • Obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose (npr. kupovina na mopharmplus.ba)
 • Obrada neophodna za ispunjavanje zakonskih obaveza kojima Mopharm podliježe (npr. u skladu sa računovodstvenim pravilnicima)
 • Obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa Mopharma (npr. interne poslovne svrhe, poput poboljšavanja naše web-stranice ili unapređenja naših usluga i proizvoda i otkrivanja prevara)
 • Vašem pristanku (newsletter, registrovanje korisnika)

 

Vašu e-mail adresu koristimo kao vezu u izvršavanju vaših narudžbi i za potrebe istraživanja. Ako želite da dobijate naš newsletter, potrebna je saglasnost sa vaše strane.

Ne koristimo vaš broj telefona u svrhu prodajnih poziva. Bićete konktaktirani telefonom sa naše strane jedino ukoliko postoji problem sa vašom narudžbom i/ili kako bismo dobili informacije o vašoj dostavi.

Vaši lični podaci mogu biti korišteni u slučaju policijske istrage, jer prijavljujemo neregularnosti ili pokušaje prevara policiji. Dijelimo korisnički račun i druge lične podatke kada smatramo da je to nužno da bismo bili u skladu sa zakonima na snazi i da bismo spriječili krađe i prevare.

Apoteka Mopharm dijeli lične podatke jedino sa kurirskim službama koje su povezane sa dostavom. Ukoliko je neophodno, Apoteka Mopharm dijeli lične podatke sa relevantnim dobavljačima robe. Mopharm ne dijeli, ne prodaje, niti na bilo koji drugi način čini vaše lične podatke dostupnim trećim licima.

Vaše lične podatke ćemo čuvati samo onoliko koliko je to neophodno u svrhe opisane u ovoj Zaštiti ličnih podataka. Period čuvanja zavisi od vrste podataka i razloga zbog kojeg su podaci prikupljeni i sačuvani na prvom mjestu. Konstantno pregledavamo naše periode zadržavanja podataka, uzimajući u obzir naše razloge za obradu vaših ličnih podataka i pravnu osnovu za to.

PODACI KOJI SE ODNOSE NA TEHNIČKE INFORMACIJE PRILIKOM POSJETE WEB STRANICI

Bez obzira da li se radi o osobama koje vrše on-line kupovinu ili traže posao, u momentu kada vam se otvori prozor korporativne web stranice ili online apoteke, u tom momentu ostaju zabilježene neke od tehničkih informacija koje se odnose na podatke prijave odnosno registracije (log data).

Kolačiće (cookies) – za prijavljivanje korisnika. Napomena je, da se kolačićima ne vrši prikupljanje ličnih podataka korisnika, već se ova opcija koristi za smještaj identifikatora korisnika koji služi za provjeru autentičnosti korisnika. Na osnovu kolačića koji se prikupe, ne može se povezati stvarna osobu sa prijavnom sesijom koja se registruje. Kolačić se koristi za autentifikaciju i sigurnost korisnika (niko se ne može prijaviti na račun koji nije njegov/njen).

Zapisnici mrežnog poslužitelja (web servera) odnosno Web Server logs – Kao i na velikoj većini internet stranica, web stranica Mopharm automatski prikuplja podatke o korisnicima i posjetiteljima sa zapisnika web servera kada posjetite neku od naših stranica putem računara domaćina na kojem je naša stranica (webserver). Mrežni poslužitelj automatski prepoznaje neke podatke koji nisu ličnog karaktera, poput mrežne („IP“) adrese (osim u slučaju opisanom u nastavku), datuma i vremena kada se posjeta stranica desila, linkova koji su se otvarali na našoj stranici, stranicu s koje ste došli, vrstu pretraživača koji koristite (npr. Internet Explorer, Firefox, Chrome), vrstu operativnog sistema koji koristite (npr, Windows 10, MAC OS X), te domenu i adresu vašeg pružatelja internet usluge. Pregled zapisnika servera se vrši redovno kako bi se izvršio uvid šta se posjećuje, a sve sa ciljem boljeg razumijevanja načina na koji posjetioci koriste našu stranicu. Ovi podaci popularno se nazivaju Web statistika i omogućavaju nam da održavamo i poboljšamo svoju uslugu. Osim toga, u slučaju zloupotrebe sistema, ove informacije možemo iskoristiti kako bismo, zajedno s vašim pružaocem internet usluge i/ili lokalnim vlastima uspješno otkrili izvor zloupotrebe.

IP odnosno mrežna adresa – Ova stranica koristi internet protokol (IP) adrese. IP adresa je broj koji davatelj internet usluga dodjeli uređaju korisnika kako bi mogao pristupiti internetu. IP adresa se promjeni kad god se poveže na internet (to je ‘dinamička’ adresa). Međutim, moguće je da IP adresa koja se registruje, ili kolačić koji koristimo, mogu sadržavati podatke na osnovu kojih možemo identificirati korisnika/posjetioca. Razlog je što se kod nekih konekcija IP adresa ne mijenja (statična je) i može se povezati s računarom sa kojeg se povezuje na Internet. Kao što je već navedeno, IP adrese predstavljaju dio informacija sadržanih u zapisniku web-servera. IP adresa korisnika/posjetica se koristi kako bi se registrovali ukupni podaci o korištenju, te kako bi se poboljšala korporativna web stranice i online apoteka u vlasništvu Mopharma.

POSTUPAK KORIŠTENJA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Podaci koji se prikupe putem web stranice i društvenih mreža u vlasništvu apoteke se koriste kako bi se odgovorilo na zahtjeve koji se upute za kupovinu proizvoda, pružanje usluga ili zaposlenje. Podaci se mogu iskoristiti kako bi se bolje shvatile potrebe i navike kupaca i otkrilo kako unaprijediti iskustvo korištenja stranice, društvenih mreža, proizvoda i usluga naše apoteke. Podaci se koriste kako bismo vas kontaktirali i/ili pružili informacije o našim proizvodima ili uslugama ili potencijalnom zaposlenju, tj. vaše podatke koristimo u svrhu pružanja usluga ili informisanje vas – osoba koje posjećuju našu stranicu, društvene mreže, vrše kupovinu ili traže posao u našoj kompaniji.

Osoba koja je u potrazi za odgovarajućim proizvodom ili informacijom, želi izvršiti kupovinu ili traži posao, pohranjuje svoje podatke u bazu kompanije, a radi dolaska do odgovarajuće povratne informacije ili vršenja on-line kupovine. 

Sve što je navedeno kao postupanje sa ličnim podacima, vršimo samo ako imamo izričito pismeno odobrenje od vas. Bez tog odobrenja, mi nismo u mogućnosti da vas kontaktiramo na bilo koji način niti da prikupljamo i čuvamo vaše podatke.

Kada su u pitanju tehničke informacije, sa njima ne radimo apsolutno ništa. Na osnovu tehničkih informacija koje se registruju prilikom korištenja ili posjete našoj stranici, mi ne možemo identifikovati osobu koja je ostavila te podatke na web stranici. Obzirom da ne možemo identifikovati osobu, znači da ne možemo ni koristiti podatke.

U slučaju da konkretno vršenje isporuke proizvoda ili usluge zahtijeva, vaši podaci se dostavljaju podugovaračima, saradnicima ili partnerima Apoteke Mopharm. Podugovarači, saradnici ili partneri ne smiju koristiti podatke u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu pružanja usluga kompaniji ili u svrhu vršenja poslova kako je regulisano posebnim poslovnim ugovorima. Lični podaci se također mogu dostaviti saradnicima ili partnerima koji nam održavaju baze podataka za usluge obrade podataka ili kako bismo vam mogli poslati informacije koje ste tražili. Mopharm od saradnika i partnera zahtijeva da se ugovorom obavežu da će poštivati sigurnost i privatnost najmanje u onoj mjeri koja je opisana ovim Pravilima i Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11).

POSTUPANJE SA PODACIMA REGISTROVANIM U NAŠIM BAZAMA

Korisnici i posjetioci web stranice mogu u svakom momentu da izmjene podatke i informacije i da odrede način upotrebe podataka, kome možemo, a kome ne slati i proslijeđivati lične podatke i informacije. Također je dostupna i  opcija brisanja kreiranog profila i svih dostavljenih podataka i informacija. U skladu sa novim evropskim zakonodavstvom, korisnik, između ostalog, može da: 

 • provjeri status svojih podataka, način na koji se vrši prikupljanje podataka, kome su, ukoliko se to desilo, proslijeđeni lični podaci. Odgovor na zahtjev ili upit će biti procesuiran u roku od 30 dana; 
 • zahtijeva od Mopharma da prestane koristiti lične podatke i da vas ne kontaktira ni u kom slučaju (ni za potencijalno zaposlenje, ni za dostavu marketing materijala). U svakom slučaju, korisnicima je otvorena i opcija odjave sa svih naših usluga; 
 • zahtijeva trajno brisanje podataka iz naših baza (pravo na zaborav); 
 • podnese prigovor na način korištenja odnosno obrade podataka.

PERIOD ČUVANJA LIČNIH PODATAKA I INFORMACIJA

Lični podaci i dostavljene informacije se koriste onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje usluge, odnosno realizaciju prodaje, odnosno onoliko dugo koliko korisnik odredi. Dostupna je i opcija korištenja podataka do opoziva (do momenta odluke korisnika da Mopharm ne može više koristiti lične podatke i informacije), a korisnik također može unaprijed odrediti rok upotrebe podataka.

KORIŠTENJE USLUGA OD STRANE DJECE I MALOLJETNIKA

Djeca i maloljetne osobe ne mogu koristiti usluge date putem web stranice kompanije. Maloljetnici koji su napunili 15 godina, mogu da koriste naše usluge samo uz izričitu i pismenu saglasnost roditelja, u skladu sa radno-pravnim zakonodavstvom u BiH.

SIGURNOST

Određeni segmenti web stranice www.apotekemopharm.ba kao i online apoteke www.mopharmplus.ba putem kojih se prikupljaju podaci koriste HTTP protokol i SSL enkripciju za prijenos podataka. Međutim, kako bi korisnik ili posjetilac mogao iste koristiti, pretraživač mora podržavati zaštitu kodiranjem. Mopharm koristi hosting centre trećih strana. Ovi hosting centri štite podatke korisnika standardnom firewall zaštitom i softverom za detekciju upada.

KADA KUPUJETE U POSLOVNICAMA APOTEKE MOPHARM

U našim poslovnicama koristimo video nadzor. To činimo da bismo osigurali sigurnost naših zaposlenih, spriječili kriminal i da bismo obezbijedili dokaze, a samim tim i informacije koje bi bile korisne za policijsku istragu u slučaju ikakvih kriminalnih aktivnosti. Video zapisi se skladište u sigurnom okruženju i uz ograničen pristup osoblja zaduženog za bezbijednost.

KOLAČIĆI

Cilj nam je ponuditi web-stranicu prilagođenu korisniku sa relevantnim sadržajem. Zato upotrebljavamo tehnologije za prikupljanje i obradu informacija o tome kako se koristi naša web stranica. Te informacije prikupljamo putem takozvanih kolačića (eng. cookies). Kolačić je manja tekstna datoteka koja je sačuvana na vašem računaru. Između ostalog, to znači da vas naša web stranica pamti kada se vratite na nju te zahvaljujući tim kolačićima možemo izraditi statistiku koja pokazuje kako se vi i drugi korisnici ponašate na web stranici.

Također koristimo kolačiće od različitih partnera da bismo saznali koje su dijelove naše web-stranice korisnici posjetili. Ovdje pogledajte detaljne informacije o pružatelju usluga, isteku i svrsi pojedinih kolačića. (UBACITI COOKIES LINK – NAPISATI KADA SU INSTALIRANI SVI TRACKING ALATI)

U bilo kojem trenutku se možete predomisliti u vezi sa prihvatanjem kolačića. Ovdje promijenite svoj pristanak. Kolačiće možete izbrisati u bilo kojem trenutku. Na https://aboutcookies.org možete pronaći upustvo kako to uraditi u različitim pretraživačima. Vaše će se postavke kolačića automatski izbrisati nakon 12 mjeseci.

Imajte na umu da postoje dijelovi web stranice mopharmplus.ba koje možete koristiti samo ako je vaš pretraživač postavljen na prihvatanje kolačića.

Neke od informacija koje prikupljamo mogu biti objavljene u anonimnoj formi npr. informacije o broju korisnika web stranice. Informacije o našim kupcima su važan dio poslovanja i ne prodajemo ili dijelimo te podatke s drugima, osim ako nam za to niste dali dozvolu.

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici, unaprijedili funkcionalnost naše web stranice, prikazali reklamne sadržaje i ostale funkcionalnosti koje inače ne bismo mogli pružati. Korištenjem ove web stranice, slažete se uslovima opisanim u Politika privatnosti, Uslovi i pravila korištenja i Kolačići.